AgroLinia.pl

Nowy Katalog Firm Rolniczych

Jeżeli działasz w branży rolnej, prowadzisz gospodarstwo rolne, sprzedaż urządzeń, maszych lub hodujesz zwierzęta lub sprzedajesz płody rolne - ta strona jest dla Ciebie. Wystarczy założyć bezpłatne konto aby dodać swoją dzialaność do naszego katlalogu.

Zarejestruj się!

Nowości

DARMOWE OGŁOSZENIA

Prowadzisz produkcję roślinną lub zwierzęcą? Dodaj darmowe ogłoszenie w naszym portalu rolnym. Dzieki niemu dotrzesz do tysięcy zainteresowanych internautów poszukujących ważnych informacji z branży.

Więcej informacji

Lista produktów

Więcej informacji

Artykuły

Rolnictwo w Polsce

Rolnictwo jest to jeden z ważniejszych i najstarszych działów każdej gospodarki, której zasadniczym celem jest dostarczenie odbiorcy płodów rolnych z przeznaczeniem na konsumpcję. Produkty te, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, rolnicy pozyskują z hodowli zwierząt, uprawie i hodowli roślin, sadownictwie, pszczelarstwie, czy też rybołówstwie. Oczywiście rolnictwo jest bezpośrednio związane, a wręcz uzależnione zarówno od warunków klimatycznych panujących na danym obszarze, a w tym w szczególności od: klimatu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gleb, ale także od czynników przyrodniczych, czyli m.in. od: sposobów gospodarowania, wielkości gospodarstw, wkładu kapitału i pracy, czy obowiązującej polityki rolnej. W praktyce wyróżnia się rolnictwo ekstensywne oraz intensywne.

 

Rolnictwo ekstensywne, zwane także drobnotowarowym lub tradycyjnym to system produkcji rolnej, zorganizowanej w gospodarstwach, które rezygnują z nawozów mineralnych i pestycydów. Ten rodzaj rolnictwa występuje w krajach, gdzie stosowane są tradycyjne formy uprawy oraz gdy kraj jest słabo rozwinięty. Do krajów takich zaliczyć można w szczególności kraje afrykańskie. Z kolei rolnictwo intensywne, zwane rolnictwem wysokotowarowym lub uprzemysłowionym, to system produkcji rolnej nastawiony na osiągnięcie maksymalnego zysku, uzyskiwanego dzięki dużym nakładom finansowym i nakładom pracy. Ten rodzaj rolnictwa występuje najczęściej w krajach wysoko rozwiniętych o małej powierzchni, jak np. we: Francji, Holandii, Włoszech. Z kolei funkcje rolnictwa są następujące: ekonomiczna, związana z tworzeniem dochodu narodowe, społeczna – wynikająca z tworzenia miejsc pracy oraz przestrzenna - ponieważ tworzy charakterystyczny krajobraz rolniczy.

 

W Polsce rolnictwo od wielu lat boryka się z problemami o różnym charakterze. Ogólnie ten dział gospodarki charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, dużą ilością osób pracujących, niskim zużyciem przemysłowych środków produkcji, a także przewagą gleb średnio, bądź mało przydatnych dla rolnictwa. Polskie rolnictwo charakteryzuje się również posiadaniem małych obszarowo gospodarstw, na których prowadzi się produkcję metodami tradycyjnymi, z przeznaczeniem głównie na samo zaopatrzenie własnych gospodarstw domowych. Polskie rolnictwo jest zróżnicowane pod względem wielkości: od gospodarstw niewielkich – kilkuhektarowych, aż do dużych – kilkunastu hektarowych, które najczęściej należą do sektora prywatnego. Największe zmiany w naszym kraju nastąpiły w okresie transformacji systemowej. Skutkowało to m.in. zwiększeniem wzrostem sektora prywatnego w rolnictwie, zwiększeniem przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, a także ekstensyfikacja polegająca na spadku powierzchni użytków rolnych oraz drastycznym wzroście ugorów i odłogów.

 

Polska jest obecnie znaczącym producentem wielu produktów rolniczych pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Polska przoduje m.in. wśród producentów: owoców jagodowych: truskawek, malin, porzeczek, cebuli, kalafiorów, jabłek, a także kapusty. Poza tym, w Polsce hodowane są głównie: pszenica, owies, jęczmień, ziemniaki, buraki cukrowe oraz pastewne. Pomimo wprowadzonych zmian, polskie rolnictwo nadal uzyskuje znacznie słabsze efekty, aniżeli rolnictwo w krajach Unii Europejskiej. Systematycznie podejmowane są nowe rozwiązania, nowe strategie i zmieniane są założenia polityki, aby jak najlepiej zmodernizować i rozwinąć tę gałąź gospodarki kraju. Jednak, czy zamierzenia te przyniosą pozytywne i oczekiwane korzyści, pokaże przyszłość.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.
Pseudonim

Treść komentarza

Kod z obrazka